Yargıtay’dan emsal işten çıkarma kararı

Çekici sürücü olarak çalışan personel, oğlunun gözaltına alındığı haberi üzerine sarsıldı. Ailesinin ısrarı üzerine amirlerine bilgi vermeden oğlunun süreçlerini takip etmek için Emniyet Müdürlüğü’ne giden emekçi, üç gün devamsızlık yapınca kapı önüne konuldu.

Yapılan görüşmelere karşın tazminat alamayan emekçi, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davacı, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, yazılı savunmasının alınmadığını, feshin haksız olarak yapıldığını sav ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma fiyatı, hafta tatili fiyatı ve genel tatil fiyatı alacaklarının faiziyle birlikte tahsilini talep etti. Davalı şirket ise davacının iş kontratının haklı nedenlerle feshedildiğini, davacının vazife yerini terk ederken hiç kimseye bildirimde bulunmadığını ve müsaade almadığını, mukavelenin haklı sebeple feshedildiğini savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme; davalı patron tarafından davacının iş akdinin haklı sebeple feshedildiği kanaatiyle kıdem ve ihbar tazminatının reddine fiyat alacaklarının ise kısmen kabulüne karar verdi. Taraflar, istinaf müracaatında bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti.

KARAR VERİLDİ

Bu sefer davacı emekçi kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal kararda, her devamsızlığın haklı fesih sebebi sayılamayacağına dikkat çekildi. Kararda, “Somut uyuşmazlıkta; davacı iş akdinin haksız olarak feshedildiğini sav etmiş, davalı patron ise davacının devamsızlık yaptığını, feshin haklı nedene dayandığını savunmuştur. Belgedeki bilgi ve evraklara nazaran, davacının 3 gün peş peşe işe gelmediği ve hakkında tutanak tutulduğu anlaşılmaktadır. Davacı işe gelmeme münasebetini, oğlunun bir cürümden göz altına alınması/tutuklanması sebebine dayandırmıştır. Davacının oğlunun davacının savunmasında belirtilen tarihlerde gözaltına alınmasına ait argümanın doğruluğu araştırılarak, bu argümanın hakikat olmadığının anlaşılması halinde şimdiki üzere karar verilmesi gerekir. Fakat tezin doğruluğu halinde davacının devamsızlığı haklı bir mazerete dayanacağından, bu durumda işverence gerçekleştirilen feshin geçerli neden teşkil edeceği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerektiğinin düşünülmemesi kusurludur. Açıklanan nedenle eksik inceleme ile karar kurulması bozmayı gerektirmiştir” denildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.