Vasıflı çalışana Yargıtay’dan müjde

Avukat sekreteri olarak yıllarca çalışan bir bayan, maaş alamadığı gerekçesiyle istifa etti. Mahkeme, katibin tazminat alacaklarını taban fiyat üzerinden hesapladı. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, avukatın yanında çalışan sekreterin, 15 yılı aşkın kıdemi olması, çalıştığı işyerinin büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle minimum fiyatla çalışması hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti.

Bir avukatın yanında sekreter olarak çalışan genç bayan, iş kontratının haksız feshedildiğini belirterek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

En son 4 bin TL net fiyat ile çalıştığını, işyerinde tek çalışan olması nedeniyle yıllık müsaade kullanamadığını öne sürdü.

Davacı katip; kendi tuttuğu masraf ajandalarını gerçek fiyatın ispatı emeliyle elinde tuttuğunu, haklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile yıllık müsaade ve fiyat alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı avukat; davacının sekreter olarak çalıştığını, işyerinde diğer bir çalışan bulunmadığını, son fiyatının minimum fiyat olduğunu lisana getirdi.

Ücretin ödenmediği argümanının yanlışsız olmadığını, davacının 2019 yılında kredi çekerek otomobil aldığını, en az üç kere tatile gittiğini, yıllık müsaadelerini kullandığını beyan ederek davanın reddi gerektiğini savundu.

Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmetti. Her iki taraf da kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları reddetti.

Kararı bu defa taraflar temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Vasıflı personelin minimum fiyatla çalışmasının hayatın olağan akışına aksi olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, avukat katibinin minimum fiyatla büyükşehirde çalıştırılamayacağına hükmetti.

Kararda şöyle denildi:

*Somut uyuşmazlıkta, davacı aylık fiyatının net 4.000,00 TL olduğunu ileri sürmüştür. Davalı taban fiyat ödendiğini savunmuştur.

*Davacının hukuk ofisinde sekreter, (avukat katibi dokümanı mevcut) olarak çalıştığı anlaşılmaktadır.

*Davacı vekili, davacıya ödenen aylık fiyatın ispatı tarafında davacının kendi tuttuğu ve işverence kayıtlara temel alınan masraf ajandalarına dayanmış ve masraf ajandaları yargılama sırasında mahkeme kasasına alınmıştır.

*İncelenen masraf ajandalarında davacıya 2018 yılında 3 bin 500 TL net fiyat ödendiği, 2019 yılında ise 4.bin TL net fiyat ödendiği görülmektedir.

*Davacının 14 yılı aşkın kıdemi, çalıştığı işyerinin büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği minimum fiyatla çalışması hayatın olağan akışına da uygun düşmemektedir.

*Tüm bu nedenlerle avukat sekreteri olarak çalışan davacının 3342 kodlu hukuk sekreteri için

*TÜİK tarafından bildirilen emsal fiyatla çalıştığının kabulü belge içeriğine uygun düşecektir. Davacının hak ve alacakları bu fiyat üzerinden hesaplanmalıdır.

*Eksik inceleme ile yazılı formda karar verilmesi yanlışlı olup, kararın bu sebeplerle bozulması gerekmiştir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.